Kadangi šiandieninė darbo jėga labai skiriasi nuo tos, kurią turėjome prieš dešimt metų, skiriasi ir motyvaciniai veiksniai. Kiekvienas darbuotojas yra skirtingas, ir ne tie patys dalykai jį motyvuoja. Tačiau yra keletas darbuotojų motyvavimo patarimų, kuriais turėtų vadovautis kiekvienas darbdavys.

Pasirinkite tinkamus vadovus

Darbuotojų motyvacijai labai svarbu paskirti tinkamus žmones vadovauti darbuotojams. Geri lyderiai turi galią labai motyvuoti ir įtraukti savo žmones.

Mokykite savo vadovus

Norint išlaikyti aukštą darbuotojų motyvacijos lygį, būtinas nuolatinis vadovų tobulinimas ir instruktavimas. Nuolat keičiantis darbo jėgai, keičiasi ir darbuotojų savybės bei motyvaciniai veiksniai.

Nustatykite tikslius, bet realistiškus įsitraukimo tikslus

Vadovai ir lyderiai turėtų būti atsakingi už konkrečių ir išmatuojamų įsitraukimo tikslų ir uždavinių priskyrimą. Darbuotojai, turintys aiškius tikslus, yra labiau motyvuoti jų siekti.

Padarykite, kad kas nors būtų atskaitingas

Apibrėžus tikslus, vadovai turėtų būti atskaitingi. Kitaip tariant, jei tikslai nepasiekiami, vadovai turėtų būti atsakingi už tai, kad išsiaiškintų, kodėl įsitraukimo lygis netenkina. Be to, jie turėtų būti tie, kurie nustato taktiką ir tobulinimo metodus.

Tobulinkite vidinę komunikaciją

Įmonės, kuriose prasta darbuotojų komunikacija, patiria labai žemą darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo lygį. Darbuotojus, kurie nėra informuoti ir jaučiasi palikti nuošalyje, daug sunkiau motyvuoti.

Vertinkite darbuotojų darbą ir indėlį

Darbuotojai turi žinoti, kad jų darbas yra vertinamas. Jei jie pasiekė savo tikslus ir juos įvykdė, jie turėtų suprasti, kaip tai atspindi jūsų įmonės sėkmę.

Apdovanokite savo darbuotojus

Nepamirškite apdovanoti už gerą darbą. Pripažinimas ir apdovanojimai turėtų būti privalomi kiekvienoje organizacijoje. Tačiau įsitikinkite, kad savo darbuotojus apdovanojate tuo, ką jie vertina. Tokiais atvejais galima pasitelkti verslo dovanas. Tai gali būti tiek puodelis su logotipu, tiek ir skėtis ar marškinėliai.

Bendraukite su darbuotojais

Geri vadovai dažnai sugeba užmegzti ryšį su savo darbuotojais tiek asmeniniu, tiek profesiniu lygmeniu. Atminkite, kad ne viskas ir ne visada turi būti susiję su darbu.

Kurkite teigiamą darbo aplinką

Sveika darbovietės aplinka yra ta, kurioje žmonės gali laisvai kalbėtis, jaučiasi vertinami, pasitiki savo vadovais ir palaiko gerus santykius su kitais darbuotojais. Kiek sveika jūsų darbo vieta?

Skatinkite kūrybiškumą ir inovacijas

Jaunesnės kartos, pavyzdžiui, tūkstantmečio ir Z kartos atstovai, mėgsta dalyvauti įvairiose verslo srityse. Suteikite jiems galimybę naudotis savo kūrybiškumu ir vertinkite jų idėjas bei iniciatyvas.

Įgalinkite savo darbuotojus

Suteikite darbuotojams daugiau laisvės patiems priimti sprendimus. Sunku būti motyvuotam, kai visas tavo darbas susijęs su tuo, ką tau liepia daryti kiti žmonės. Todėl darbuotojų įgalinimas yra labai svarbus siekiant padidinti darbuotojų motyvaciją.

Similar Posts