Skolos pardavimas reiškia nuosavybės teisės į skolą perdavimą iš pradinio kreditoriaus trečiajai šaliai, dažnai vadinamai skolos pirkėju. Šiame procese pradinis kreditorius gauna sutartą skolos sumą, o skolos pirkėjas prisiima atsakomybę už skolos išieškojimą iš skolininko. Skolų pardavimas yra įprasta finansų pramonės praktika ir gali apimti atskirų skolų arba skolų portfelių pardavimą. Skolos pardavimas gali įvykti be skolininko žinios ar sutikimo, nes kai kuriose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, tai yra teisėta.

Yra keletas priežasčių, kodėl kreditoriai parduoda skolas. Viena iš labiausiai paplitusių priežasčių yra skubių pinigų srautų poreikis. Skolų pardavimas gali suteikti kreditoriams lėšų, reikalingų investuoti į naujas verslo idėjas arba patenkinti neatidėliotinus finansinius poreikius. Be to, skolų pardavimas gali padėti kreditoriams išvengti su skolų išieškojimu susijusių išlaidų. Skolų išieškojimas gali būti daug laiko reikalaujantis ir brangus procesas, o skolų pardavimas gali būti ekonomiškesnis pasirinkimas.

Skolų pirkėjai, pavyzdžiui, išieškojimo agentūros ar privatus skolų išieškotojas, perka pradelstą ar nuskaitytą skolą už nedidelę skolos nominalios vertės dalį. Tada skolos pirkėjas agresyviai bando išieškoti skolą pats arba per samdymą ar išieškojimo agentūrą arba perparduoda dalį skolos arba bet kurį šių alternatyvų derinį. Skolų pirkėjas yra skolų išieškotojas, kuris perka kreditoriaus skolą su nuolaida, kad išieškotų ją. Kreditoriai kartais nori parduoti savo skolas nuostolingai skolų pirkėjams kaip mokesčių nurašymą. Tuo tarpu skolos pirkėjas gali atgauti 100 % skolingų pinigų, nieko negrąžindamas pradiniam kreditoriui. Net jei skolos pirkėjas neišieško visos skolos, jis vis tiek gali uždirbti pelno išieškodamas jos dalį.

Kaip dirba skolos pirkėjai? Skolos pirkėjai paprastai moka labai mažą skolos nominalios vertės procentą – kartais vos centus už eurą. Skolų pirkėjai egzistuoja kaip mažos, privačios įmonės arba didelės viešai parduodamos įmonės. Jie klasifikuojami kaip aktyvūs, jei bando patys išieškoti skolą, arba pasyvūs, jei skolai išieškoti samdo išorinę išieškojimo agentūrą ar inkaso advokatų kontorą. Skolų pirkėjų verslas yra kelių milijardų eurų vertės pramonė. Skolų pirkėjai pirmiausia perka pradelstą skolą, atsirandančią iš kreditinių kortelių, paskolų automobiliui, medicininių sąskaitų, hipotekos, mažmeninių sąskaitų ir komunalinių paslaugų. Jei skolintojas, pvz., hipotekos bendrovė ar finansų įstaiga, negali atgauti apmokėjimo už negrąžintą skolą pagal savo finansavimo sąlygas, jie gali siekti atlyginti dalį nuostolių. Pasitaiko atvejų, kai skolintojas nemato galimybės susigrąžinti lėšas per laikotarpį, kuris iš pradžių buvo nurodytas paimant paskolą ar kreditą, yra ribotas arba visai nėra. Užuot laukęs, kol skolininkas visiškai sumokės pradelstą skolą, skolintojas gali kreiptis į skolos pirkėją ir perduoti tos sąskaitos nuosavybės teisę už mažesnę grąžą. Tokia galimybė gali būti pasirinkta kaip alternatyva skolos praradimui pradiniam skolintojui. Paskolos pirkėjas, perėmęs nemokėtų sąskaitų nuosavybę, gali imtis įvairių strategijų, kad atgautų tam tikrą vertę. Strategijos, kurias gali naudoti skolos pirkėjas, apima naujų grąžinimo sąlygų su skolininku struktūrizavimą arba naujų taktikos taikymą per išieškojimo agentūrą, kad priverstų grąžinti.

Similar Posts